• مقدمه ای بر سرمایه گذاری در کانادا
  • انواع سرمایه گذاری در کانادا
  • شرایط مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری
  • نکات مهم در سرمایه گذاری در کانادا
  • سرمایه گذاری در کانادا با ۲۱۰ هزار دلار
  • قوانین سرمایه گذاری در کانادا و مدارک لازم جهت آن

مقدمه ای بر سرمایه گذاری در کانادا

سرمایه گذاری در کانادا و مهاجرت به کانادا و همچنین شرایط اخذ اقامت از طریق سرمایه گذاری مورد توجه و دغدغه فکری بسیاری از هموطنان است. از آنجایی که کشور کانادا از نظر سطح علمی، شرایط اقتصادی و همچنین سطح رفاره و زندگی اجتماعی بسیار بالا می باشد و از جایگاه بسیار خوبی در میان سایر کشورها برخوردار است، سرمایه گذاری در کشور کانادا انتخاب بسیاری از سرمایه داران بین المللی قرار گرفته است و البته قابل ذکر است بسیار بهتر است که سرمايه گذاري در كانادا با كمترين هزينه و ريسك صورت پذیرد که خبر مسرت بخش اینکه با توجه به قوانین جدیدی دولت کشورکانادا تصویب کرده است این امکان میسر شده است. البته ماهیت سرمایه گذاری در کانادا دستخوش تغییرات و تحولاتی بوده است که کشور کانادا از این قاعده مستثنی نمی باشد و کشور کانادا با مباحث و تغییرات و تحولاتی در طی زمان مواجه شده است.

انواع سرمایه گذاری در کانادا

در این نوع سرمایه گذاری شخص متقاضی باید حداقل دارای سرمایه ای ۲۲۰ هزار دلاری بوده و این سرمایه را از طریق یک بانک به کانادا منتقل کند.در واقع بانک پل ارتباطی میان متقاضی و دولت است.

از مزایای مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری در کانادا و سرمایه گذاری در استان کبک کانادا میتوان به عدم نیاز به مدرک زبان و سکونت در استان کبک اشاره کرد . همچنین افراد در همان ابتدا ، هنگامی که پرونده آنها پذیرفته میشود اقامت دائم کانادا از طریق سرمایه گذاری را اخذ میکنند. در این طرح ، فرد میتواند با اثبات دارایی کافی و اثبات مبلغ سرمایه گذاریاقدام به دریافت اقامت کانادا برای خود و خانواده خود کند.همچنین پس از حضور در این کشور در ۵ ساله ی اول اگر ۲ سال در این کشور حضور داشته باشد میتواند درخواست تابعیت کانادا را نیز داشته باشد.

Image result for ‫مهاجرت سرمایه گذاری به کانادا‬‎

شرایط و اقدامات لازم در رابطه با سرمایه گذاری کانادا

اقدام لازمه در جهت شروع مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری در کانادا به این صورت می باشد که متقاضی می بایست تمامی مدارکی که مورد نیاز است و از وی درخواست می شد را جمع آوری می کند و برای دولت کشور کانادا ارسال می کند، حائز اهمیت است دولت کشور کانادا مدارکی که طبق درخواست و قانون وضع شده، ارائه نشده باشد را بررسی نمی کند و تمامی آنها را برگشت خواهد داد. در مرحله بعدی نامه ای از جانب اداره مهاجرت برای فرد متقاضی سرمایه گذاری در کانادا با کمترین هزینه و ریسک ارسال میگردد که بررسی پرونده شروع شده و از متقاضی سرمایه گذاری در کانادا با کمترین هزینه و ریسک درخواست می شود که دیگر مدارم مورد نیاز را برای اداره مهاجرت ارسال کند و چنانچه پرونده شخص تاییدیه دریافت کرد از وی درخواست می شود که مبلغ ۲۲۰٫۰۰۰ دلارکانادا را به حساب یکی از موسسات اعلام شده از سوی دولت کانادا پرداخت نماید و اقدامات نهایی مانند تهیه گواهی عدم سوءپیشینه و همچنین انجام معاینات پزشکی جهت دریافت ویزای اقامت دائم کشور کانادا صورت پذیرد.

Image result for ‫مهاجرت سرمایه گذاری به کانادا‬‎

نکات مهم در سرمایه گذاری در کانادا

سرمایه گذاری در کشور کانادا می تواند به عنوان یکی از آساان ترین و کم ریسک ترین راههای سرمایه گذاری در میان عموم شناخته شود، اما حائز اهمیت است در مبحث سرمایه گذاری در کانادا باید شرایطی به وجود آورد و به طریقی اقدامات صورت گیرد که شخص متقاضی کمترین هزینه و ریسک را عهده دار گردد و بتواند از طریق سرمایه گذاری در کانادا با کمترین هزینه و ریسک بهترین نتیجه را حاصل نماید که این امر محقق نخواهد شد مگر آنکه شخصی که در این راه قدم گزارده است تحقیقات دقیق به عمل آورده باشد و اطلاعات و تجربه کافی را در این امر داشته باشد

  • نکته اول:در روش سرمایه گذاری شخص اصلی و همچنین خانواده وی مستلزم دانستن زبان انگلیسی و یا زبان فرانسه نمی باشند و در هر مرحله کاملا این امکان را دارند که از راهنمایی مترجم بهره مند شوند .
  • نکته دوم:از موارد بسیار اساسی و نقطه مثبت سرمایه گذاری در کشور کانادا این است که الزامی وجود ندارد که شخص سرمایه گذار شغل خاصی را در استان کبک و یا دیگر ایالت های کشور کانادا کارآفرینی و راه اندازی کند.

سرمایه گذاری در کانادا با ۲۱۰ هزار دلار

سرمایه گذاری در کانادا و اخذ اقامت دائم با ۲۱۰ هزار دلار است که شما عزیزان این مبلغ را بلاعوض به دولت کانادا می دهید در اصل این مبلغ به یکی از موسسات در دولت کانادا سپرده می شود و این موسسه تمامی کارهای شما را انجام می دهد. به طور کل منظور از طرح دوم برای سرمایه گذاری یک صندوق می باشد که شما پول خود را وارد این پروسه خواهید کرد و تمامی کارها بر عهده این موسسه و زیر نظر این صندوق می باشد.

از فواید سرمایه گذاری در کانادا و سرمایه گذاری در کانادا و اخذ اقامت دائم با ۲۱۰ هزار دلار این است که شما و خانواده‌تان در کانادا از بیمه خدمات درمانی رایگان تا آخر عمر برخوردار خواهید که یکی از مزیت های سرمایه گذاری در کانادا است. و موضوع مهمی که افراد برای ورود به کشور کانادا برایشان مهم و اساسی است، تحصیل رایگان فرزندان در کشور کانادا است.

قوانین سرمایه گذاری در کانادا و مدارک لازم جهت آن

قوانین سرمایه گذاری در کانادا باکمترین هزینه و ریسک در جریان باشید که شخص سرمایه گذار و یا همسر وی می بایست مبلغ  ۱٫۶۰۰٫۰۰۰ دلار کانادا دارایی داشته باشد که این دارایی می تواند شامل صندوق بازنشستگی،سهام، حساب بانکی و … باشد و البته به غیر از این نیاز دارد که مبلغ ۸۰۰٫۰۰۰ دلار کانادا را توسط یک واسطه مالی به طور مثال یک بانکی در استان کبکسرمایه گذاری کند که متقاضی باید این نکته را در نظر داشته باشد که این مبلغ بدون سود و پس از گذشت مدت زمان پنج سال طی یک پروسه حداقل  یک ماهه از تاریخ درخواست به متقاضی مسترد می گردد.

بسیارند افرادی که در نظر دارندمهاجرت از طریق سرمایه گذاری به کشور کانادا  داشته باشند ولی امکان پرداخت مبلغ مذکور۸۰۰٫۰۰۰ دلار کانادا را از بدو امر ندارند که در ارتباط با راهکار برای این مورد خاطر نشان می کنیم متقاضی این امکان را دارد که مبلغ ۲۲۰٫۰۰۰ دلار به حساب یکی از موسسات مالی استان ایالت کبک کانادا واریز کرده و با استفاده از این روش موسسه مالی به جای وی مبلغ ۸۰۰٫۰۰۰ را سرمایه گذاری کند.

اقدام لازمه در جهت شروع مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری در کانادا  به این صورت می باشد که متقاضی می بایست تمامی مدارکی که مورد نیاز است و از وی درخواست می شد را جمع آوری می کند و برای دولت کشور کانادا ارسال می کند، حائز اهمیت است دولت کشور کانادا مدارکی که طبق درخواست و قانون وضع شده، ارائه نشده باشد را بررسی نمی کند و تمامی آنها را برگشت خواهد داد.

در مرحله بعدی نامه ای از جانب اداره مهاجرت برای فرد متقاضی سرمایه گذاری در کانادا با کمترین هزینه و ریسک ارسال میگردد که بررسی پرونده شروع شده از متقاضی سرمایه گذاریدرکانادابا کمترین هزینه و ریسک درخواست می شود که دیگر مدارم مورد نیاز را برای اداره مهاجرت ارسال کند و چنانچه پرونده شخص تاییدیه دریافت کرد از وی درخواست می شود که  مبلغ ۲۲۰٫۰۰۰ دلارکانادا را به حساب یکی از موسسات اعلام شده از سوی دولت کانادا پرداخت نماید و اقدامات نهایی مانند تهیه گواهی عدم سوءپیشینه و همچنین انجام معاینات پزشکی جهت دریافت ویزای اقامت دائم کشور کانادا صورت پذیرد.

شما می توانید از طریق دریافت مشاوره رایگان شرایط و اطلاعات تماس خود را وارد کرده تا مشاوران ما در سریع ترین زمان ممکن با شما تماس بگیرند و شرایط شما را برای مهاجرت بررسی کنند.

نتیجه گیری کلی در مورد سرمایه گذاری در کانادا

در این مقاله سعی شد که شما متقاضیان محترم را از قوانین، راه ها و روش های موجود برای سرمایه گذاری در کانادا با کمترین هزینه و ریسک آگاه سازد زیرا بسیاری از اشخاص بر این باور هستند که راه سرمایه گذاری در کانادا ریسک بسیاری پیش رو دارد لذا از این تصمیم خودداری به عمل می آورند ، اما در این مقاله با اطلاعات جامعی که در اختیار شما قرار دادیم که شما عزیزان بازهم می توانید در صورت سوال در خصوص مهاجرت سرمایه گذاری به کشور کانادا و همچنین سرمایه گذاری در کانادا با کمترین هزینه و ریسک با شرکت مهاجرتی راسا توریست تماس حاصل نموده ودر خصوص سرمایه گذاری در کانادا با کمترین هزینه و ریسک به صورت رایگان و تلفنی مشاوره تخصصی دریافت نمایید .

و با دید بازتر و نگرشی دقیق تر در باب سرمایه گذاری در کانادا با کمترین هزینه و ریسک و چگونگی اخذ اقامت کانادا از طریق سرمایه گذاری تصمیم گیری بفرمایید. شرکت مهاجرتی راسا توریست دارای کاملترین دانش ها در خصوص انواع مهاجرت از طریق سرمایه گذاری و مهاجرت از طریق خود حمایتی و مهاجرت از طریق ثبت شرکت و کارآفرینی در کشورهای مختلف می باشد .

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست