[us_page_title description=”1″ font_size=”1.8rem” inline=”1″]

مهاجرت به روش سرمایه گذاری

روش مهاجرتی سرمایه گذاری به منظور توسعه اشتغال زایی در کشورهای دیگر از جمله کانادا ، اروپا ، ترکیه ، انگلستان و … جذب متقاضیانی ست که دارای تجربه تجاری، بیزینسی و یا توان مدیریتی هستند.

این روش مهاجرتی از سوی دولت های دنیا تضمین شده است و مبلغ سرمایه گذاری شده بعد از ۵ سال بدون سود، بازپرداخت می شود.

اگر ارزش دارایی شما برای سرمایه گذاری مناسب است ، ممکن است برای دریافت اقامت از طریق سرمایه گذاری واجد شرایط باشید. برای این منظور ما برنامه سرمایه گذاری در مقابل شما قرار میدهیم که با توجه به شرایط شما یکی از آنها را  پیشنهاد خواهیم کرد:

لطفا با انتخاب کشور مقصد و کسب اطلاعات مشاوره ای از همکاران ما ، زمینه ساز تحول بزرگی در زندگی خود و خانواده محترمتان باشید …

 

فهرست