دانشگاه مدیترانه شرقی بورسیه های مختلفی به متقاضیان دوره های مختلف خود بشرح زیر ارایه می کند:

  1. بورسیه تحصیلی برای متقاضیان دوره های کارشناسی: تمامی متقاضیان دوره های کارشناسی بغیر از رشته های دکتری حرفه ای داروسازی و پزشکی عمومی می توانند از بورسیه تحصیلی 50% استفاده کنند. بورسیه بر روی شهریه ترمیک دانشجو در طول قانونی تحصیل آنها اعمال می گردد.
  2. بورسیه تحصیلی برای متقاضیان دوره های کارشناسی ارشد: تمامی متقاضیان تحصیل در دوره های کارشناسی ارشد دانشگاه مدیترانه شرقی می توانند از بورسیه تحصیلی 50% بهره ببرند. بورسیه بر روی شهریه ترمیک دانشجو و در طول قانونی تحصیل آنها اعمال می گردد.
  3. بورسیه تحصیلی برای متقاضیان دوره های دکتری: هر دانشکده به 1 متقاضی تحصیل دوره های مختلف دکتری برای هر یک از ترم های ورودی (پاییز و بهار) بورسیه 100% ارایه می کند. البته دانشکده می تواند بجای 1 دانشجو، به 2 دانشجو بورسیه 50% ارایه کند. بورسیه تحصیلی بر روی شهریه ترمیک دانشجو و در طول قانونی تحصیل آنها اعمال می گردد.
  • دانشگاه مدیترانه شرقی به متقاضیان تحصیل در دوره پزشکی عمومی بورسیه تحصیلی ارایه نمی کند.
  • بورسیه های تحصیلی تنها شامل ترمهایی می شود که در طول دوره قانونی تحصیل در هر مقطع اخذ شده باشند.
  • شهریه ترمهاییکه دانشجو از مرخصی تحصیلی استفاده می کند شامل بورسیه نخواهد شد.
  • دانشگاه مدیترانه شرقی بورسیه های 100% نیز ارایه می کند. بورسیه های کامل منوط به تصمیم کمیته بورسیه دانشگاه می باشند.
  • دانشگاه مدیترانه شرقی به قهرمانان ورزشی که در مسابقات بین المللی مدال گرفته باشند بورسیه های ویژه ارایه می کند.
  • دانشگاه مدیترانه شرقی بنفرات برتر در آزمونهای ورودی به دانشگاه (کنکور) کشورهای مختلف بورسیه کامل (100%) ارایه می کند.
  • بورسیه های 50% برای متقاضیان دختر شامل کسر نیمی از هزینه اقامت در خوابگاه های دولتی دخترانه متعلق به دانشگاه مدیترانه شرقی نیز می باشد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست